czarny anioł

65 tekstów – auto­rem jest czar­ny anioł.

by­wają tęskno­ty niezrozumiałe...... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 marca 2015, 20:31

W ZGLISZCZACH MIŁOŚCI PŁONIE MAŁA IS­KIER­KA NADZIEI ........... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 marca 2015, 21:55

ŻYCIE ....cyk,cyk,cyk.... mi­jają se­kun­dy,mi­nuty,godzi­ny..... dla żywych
.........nie słyszą cy­kotu ze­gara......... dusze za które się modlimy..... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 listopada 2014, 20:44

Tęskno­ty życia od­gry­wają swój spek­takl je­sien­nym wieczorem............ 

myśl
zebrała 2 fiszki • 6 października 2014, 22:59

ok­no nocą jak lus­tro odzwier­cied­la mą twarz , ty­le że tam jest twarz pus­ta a tu wy­raz ma............... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2013, 23:00

Zaz­drość -cho­roba czy po pros­tu część miłości? 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 października 2013, 21:49

Człowiek cza­sami zapomina
Człowiek cza­sami nie widzi
Człowiek cza­sami nie słyszy
Ale człowiek zaw­sze myśli i po­pełnia błędy... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 9 sierpnia 2013, 23:24

Przy­jaciółka przy­jaciółce przy­jaźń zabiła... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 lipca 2013, 23:12

....i po miłości zos­tały tyl­ko wspomnienia.... 

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 lipca 2013, 22:51

Na­wet ci naj­bar­dziej zde­ter­mi­nowa­ni i wyt­rwa­li w swych bo­jach upadają 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 lipca 2013, 22:24
Zeszyty
  • moje – cos co mi duszę po­ruszyło:)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarny anioł

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

7 marca 2015, 23:13krysta sko­men­to­wał tek­st bywają tęskno­ty niez­ro­zumiałe......  

7 marca 2015, 22:42czarny anioł sko­men­to­wał tek­st Nie chcę Cie na [...]

7 marca 2015, 22:26czarny anioł sko­men­to­wał tek­st nikt i nic nie [...]

3 marca 2015, 20:59wdech sko­men­to­wał tek­st W ZGLISZCZACH MIŁOŚCI PŁONIE [...]

3 marca 2015, 20:35M44G sko­men­to­wał tek­st bywają tęskno­ty niez­ro­zumiałe......  

3 marca 2015, 20:31czarny anioł do­dał no­wy tek­st bywają tęskno­ty niez­ro­zumiałe......  

3 marca 2015, 20:12czarny anioł sko­men­to­wał tek­st Na płacz zbiera się

3 marca 2015, 20:09czarny anioł sko­men­to­wał tek­st Wymyślono Bo­ga.. Wy­myślo­no tą [...]

3 marca 2015, 20:02czarny anioł sko­men­to­wał tek­st W ZGLISZCZACH MIŁOŚCI PŁONIE [...]